บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

รายวิชา คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 21101 ชั้น ม.1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวนหน่วยกิต 0.5
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ ผู้สอน ธวัช พรมี

………………………….

คลิกที่นี่เืพื่อดูแผนบริหารการสอน


ความหมายและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

การเข้าสู่วินโดวส์
การปรับแต่งระบบ
การจัดการระบบไฟล์
การจัดการกับพื้นที่หน้าจอ

แนะนำโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มพิมพ์งาน
การบันทึกและเรียกใช้ไฟล์

การตกแต่งแก้ไขเอกสาร
การสร้างและแก้ไขตาราง
เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับงานพิมพ์

ไมโครซอฟต์เวิร์ด กับ อินเตอร์เน็ต
การเชื่อมโยงในไมโครซอฟต์เวิร์ด

**************

Responses

 1. -ขอบคุณ

 2. ไอ้ย๊ะ!~ มีเว็บของตัวเองด้วยรึเนี๊ย…ม่ายอยากจะเชื่อคนอย่างครูทามเปงด้วย อิิอิ [แต่! .. เนื้อหาดีมากกกกก ขอบคุณค่ะ ^^]

  • น้อย ๆ หน่อย ยัยนุ๊ก รีบ ๆ ขึ้น ม.3 เดี๋ยวจะพาไปแข่ง cms

   • เหอะ! หยั๋งมาจะอั๊นเกาะ…ขี๊ข้านไปแหน่ค่ะ ครูขาาาา !!~ ><

 3. ครุขาหาแผนที่บ่ปะแน บอกจิ่มเตอะมันลืม

  • อยู่ในหน้าการติดต่อโรงเรียน คลิกที่ แผนผังโรงเรียนนาน้อย (ขยายเหมือน youtube ได้ด้วยนะ)

 4. ครูหนุ่ย แผนที่ ร.ร.นาน้อย เสด เล้วว น่า เด่วพรุ่งนี้เอาไปหั้ยดูน่า ค้าบ

  • เยี่ยม ๆ ส่งเป็นไฟล์มาก็ได้เด้อ ไว้จะรอดูครับ

 5. นานแล้วไม่ได้ทักทาย

  • ครับ ผมเองก็ย้ายมาที่จังหวัดน่านแล้วครับ ไม่ค่อยได้เข้ามาอัพเดทข้อมูลเลย อาจารย์สบายดีนะครับ

   • ค่ะ ขอบคุณมากที่ยังไม่ลืมกัน

 6. love55

 7. 55+

  fff

 8. ……love

 9. ครูครับ ๆ ทำเว็บ ๆ อ่า ๆ

 10. Visual Basic ใน Access
  Visual Basic คือ ชุดคำสั่งที่ใช้บริหาร และควบคุมการทำงานของโปรแกรมและอ๊อบเจค ซึ่ง Visual Basic เป็นระบบภาษาแบบ Object Oriented Programming เพื่อสนับสนุนการใช้งานอ๊อบเจคต่างๆ ภายในโปรแกรม Access เช่น คิวรี่ ฟอร์ม หรือฐานข้อมูล แม้กระทั่งตัว Access สามารถนับเป็นอ๊อบเจคหนึ่งได้เช่นกัน

  อ๊อบเจคจะต้องมีค่าคุณสมบัติของตัวเอง เช่น คุณสมบัติของฟอร์ม สามารถกำหนดแบบของฟอร์ม Event การป้อนข้อมูลหรือ Text Box ในฟอร์ม สามารถกำหนดชนิดตัวอักษร แหล่งข้อมูล ฯลฯ

  การทำงานของ Visual Basic การนำ Visual Basic ไปใช้งานกับอ๊อบเจคจะประกอบด้วย คำสั่ง (Method) และ Event

  คำสั่ง คือ คำสั่งในการทำงานกับอ๊อบเจค
  Event คือ สภาพแวดล้อมของอ๊อบเจคหรือตัว Control เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดฟอร์มให้คำสั่งทำงาน เช่น ให้มีข้อความเตือนผู้ใช้งานโดยใช้ Msg box
  Procedure การทำงานของ Visual Basic จะรวบรวมคำสั่งไว้ใน Procedure ซึ่ง Procedure อาจจะมีคำสั่งเดียว หรือชุดคำสั่งตามการใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  ฟังก์ชัน เป็น Procedure ที่ส่งคืนออกมาภายหลังการประมวลผล สามารถใช้เป็น Expression ในการคำนวณ
  Sub Procedure เป็น Procedure ที่ใช้ประมวลผล แต่ไม่สามารถส่งคืนค่าออกมา
  โมดูล (Module) เป็นที่เก็บ Procedure ของ Visual Basic แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  Standard Module เป็นการเก็บ Procedure ที่เรียกใช้ได้จากทุกส่วนของโปรแกรม หรือเป็น Procedure ที่ใช้งานร่วมกันของทุกอ๊อบเจค
  Class Module เป็นการเก็บ Procedure ที่ใช้เฉพาะฟอร์มหรือรายงาน โดยอ๊อบเจคอื่นไม่สามารถเรียกมาใช้งานได้
  Event Procedure ในการสร้างและใช้งาน Sub Procedure ต่างๆ จะต้องคำนึงถึง Event ที่ใช้งาน เช่น ต้องการคลิกให้กำหนด Sub Procedure ที่คุณสมบัติ On Click หรือต้องการให้คำสั่งทำงาน เมื่อมีการเปิดฟอร์ม ให้กำหนด Sub Procedure ที่คุณสมบัติ On Open เป็นต้น

  นาย ธนาคาร ปันทะจันทร์ เลขที่ 3 ม.5e น.ส พิชิญ์สินี ยอดภิระ เลขที่21 น.ส วนิดา ดวงมา เลขที่ 26 น.ส นภาพร ติ๊บพรม เลขที่ 32

 11. กมลทิพย์ เลขที่23
  ณัฐวัตร 7
  กาวทอง เลขที่ 16
  ขวัญชนก เลขที่ 25
  เบญจมาศ เลขที่ 34
  ศศิธร เลขที่ 37
  สหรัฐ เลขที่ 5
  Visual Basic ใน Access
  Visual Basic คือ ชุดคำสั่งที่ใช้บริหาร และควบคุมการทำงานของโปรแกรมและอ๊อบเจค ซึ่ง Visual Basic เป็นระบบภาษาแบบ Object Oriented Programming เพื่อสนับสนุนการใช้งานอ๊อบเจคต่างๆ ภายในโปรแกรม Access เช่น คิวรี่ ฟอร์ม หรือฐานข้อมูล แม้กระทั่งตัว Access สามารถนับเป็นอ๊อบเจคหนึ่งได้เช่นกัน

  อ๊อบเจคจะต้องมีค่าคุณสมบัติของตัวเอง เช่น คุณสมบัติของฟอร์ม สามารถกำหนดแบบของฟอร์ม Event การป้อนข้อมูลหรือ Text Box ในฟอร์ม สามารถกำหนดชนิดตัวอักษร แหล่งข้อมูล ฯลฯ

  การทำงานของ Visual Basic การนำ Visual Basic ไปใช้งานกับอ๊อบเจคจะประกอบด้วย คำสั่ง (Method) และ Event

  คำสั่ง คือ คำสั่งในการทำงานกับอ๊อบเจค
  Event คือ สภาพแวดล้อมของอ๊อบเจคหรือตัว Control เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดฟอร์มให้คำสั่งทำงาน เช่น ให้มีข้อความเตือนผู้ใช้งานโดยใช้ Msg box
  Procedure การทำงานของ Visual Basic จะรวบรวมคำสั่งไว้ใน Procedure ซึ่ง Procedure อาจจะมีคำสั่งเดียว หรือชุดคำสั่งตามการใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  ฟังก์ชัน เป็น Procedure ที่ส่งคืนออกมาภายหลังการประมวลผล สามารถใช้เป็น Expression ในการคำนวณ
  Sub Procedure เป็น Procedure ที่ใช้ประมวลผล แต่ไม่สามารถส่งคืนค่าออกมา
  โมดูล (Module) เป็นที่เก็บ Procedure ของ Visual Basic แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  Standard Module เป็นการเก็บ Procedure ที่เรียกใช้ได้จากทุกส่วนของโปรแกรม หรือเป็น Procedure ที่ใช้งานร่วมกันของทุกอ๊อบเจค
  Class Module เป็นการเก็บ Procedure ที่ใช้เฉพาะฟอร์มหรือรายงาน โดยอ๊อบเจคอื่นไม่สามารถเรียกมาใช้งานได้
  Event Procedure ในการสร้างและใช้งาน Sub Procedure ต่างๆ จะต้องคำนึงถึง Event ที่ใช้งาน เช่น ต้องการคลิกให้กำหนด Sub Procedure ที่คุณสมบัติ On Click หรือต้องการให้คำสั่งทำงาน เมื่อมีการเปิดฟอร์ม ให้กำหนด Sub Procedure ที่คุณสมบัติ On Open เป็นต้น

 12. กัญญาณัฐ เลขที่ 28
  ฉันทนา 29
  ชนาภา 30
  นันทิดา 33
  ฐิตินาถ 6
  นันทนัช 8
  ขวัญสุดา 41
  วาสิตา 36
  สริตา 38

  Visual Basic เป็นโปรแกรมจาก Microsoft ที่ให้ผู้เขียนโปรแกรมใช้การอินเตอร์เฟซแบบ graphical user interface ในการเลือกและปรับปรุง ส่วนที่เลือกไว้ของการเขียนรหัสในภาษาโปรแกรม Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code เนื่องภาษา Visual Basic เรียนรู้ได้ง่ายและเขียนคำสั่งได้เร็ว ในบางครั้ง มีการใช้เป็นต้นแบบของโปรแกรมประยุกต์แล้ว จึงนำมาเขียนด้วยภาษาที่ยากกว่า แต่มีประสิทธิภาพ Visual Basic มีการใช้อย่างกว้างขวางในการเขียนโปรแกรม Microsoft กล่าวว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 3 ล้านคนใช้ภาษา Visual Basic

 13. กิตตินันท์ 4

  Visual Basic ใน Access
  Visual Basic คือ ชุดคำสั่งที่ใช้บริหาร และควบคุมการทำงานของโปรแกรมและอ๊อบเจค ซึ่ง Visual Basic เป็นระบบภาษาแบบ Object Oriented Programming เพื่อสนับสนุนการใช้งานอ๊อบเจคต่างๆ ภายในโปรแกรม Access เช่น คิวรี่ ฟอร์ม หรือฐานข้อมูล แม้กระทั่งตัว Access สามารถนับเป็นอ๊อบเจคหนึ่งได้เช่นกัน

  อ๊อบเจคจะต้องมีค่าคุณสมบัติของตัวเอง เช่น คุณสมบัติของฟอร์ม สามารถกำหนดแบบของฟอร์ม Event การป้อนข้อมูลหรือ Text Box ในฟอร์ม สามารถกำหนดชนิดตัวอักษร แหล่งข้อมูล ฯลฯ

  การทำงานของ Visual Basic การนำ Visual Basic ไปใช้งานกับอ๊อบเจคจะประกอบด้วย คำสั่ง (Method) และ Event

  คำสั่ง คือ คำสั่งในการทำงานกับอ๊อบเจค
  Event คือ สภาพแวดล้อมของอ๊อบเจคหรือตัว Control เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดฟอร์มให้คำสั่งทำงาน เช่น ให้มีข้อความเตือนผู้ใช้งานโดยใช้ Msg box
  Procedure การทำงานของ Visual Basic จะรวบรวมคำสั่งไว้ใน Procedure ซึ่ง Procedure อาจจะมีคำสั่งเดียว หรือชุดคำสั่งตามการใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  ฟังก์ชัน เป็น Procedure ที่ส่งคืนออกมาภายหลังการประมวลผล สามารถใช้เป็น Expression ในการคำนวณ
  Sub Procedure เป็น Procedure ที่ใช้ประมวลผล แต่ไม่สามารถส่งคืนค่าออกมา
  โมดูล (Module) เป็นที่เก็บ Procedure ของ Visual Basic แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  Standard Module เป็นการเก็บ Procedure ที่เรียกใช้ได้จากทุกส่วนของโปรแกรม หรือเป็น Procedure ที่ใช้งานร่วมกันของทุกอ๊อบเจค
  Class Module เป็นการเก็บ Procedure ที่ใช้เฉพาะฟอร์มหรือรายงาน โดยอ๊อบเจคอื่นไม่สามารถเรียกมาใช้งานได้
  Event Procedure ในการสร้างและใช้งาน Sub Procedure ต่างๆ จะต้องคำนึงถึง Event ที่ใช้งาน เช่น ต้องการคลิกให้กำหนด Sub Procedure ที่คุณสมบัติ On Click หรือต้องการให้คำสั่งทำงาน เมื่อมีการเปิดฟอร์ม ให้กำหนด Sub Procedure ที่คุณสมบัติ On Open เป็นต้น

  Visual Basic Editor ทำหน้าที่ในการเรียกคำสั่ง Visual Basic มาแก้ไข

  Locals Window ใช้ในการทดสอบคำสั่งของ Visual Basic โดยสามารถติดตามการประมวลผลตามขั้นของชุดคำสั่ง การเปิด Locals window ให้คลิก Locals window จากเมนู View (เลือกคำสั่ง View + Locals Window) ใน Visual Basic Edior

  Immediate Window ใช้ในการทดสอบค่าของตัวแปร การเปิด Immediate window ให้คลิก Immediate window จากเมนู View (เลือกคำสั่ง View + Immediate window) ใน Visual Basic Edior

  ไวยากรณ์ของ Visual Basic
  ในการใช้ภาษา Visual Basic ต้องคำนึงถึงไวยากรณ์ที่ถูกต้องจึงจะใช้คำสั่งของ Visual Basic ในการทำงานได้

  – ไวยากรณ์ของ Procedure

  รูปแบบ

  ประเภท Procedure (อากิวเมนต์) as ประเภทข้อมูล
  คำสั่ง
  End Sub

  – ไวยากรณ์ของ Function

  รูปแบบ

  Function (อากิวเมนต์) as ประเภทข้อมูล
  คำสั่ง
  End Sub

  อากิวเมนต์ของฟังก์ชันเป็นตัวแปรที่ต้องนำเข้ามาใช้ในการคำนวณ

  – ไวยากรณ์กำหนดตัวแปร

  รูปแบบ Dim ชื่อตัวแปร as ประเภทข้อมูล
  Dim strCriteria As String

  – ไวยากรณ์การใช้คำสั่งมาโคร

  รูปแบบ Docmd ชื่อคำสั่งมาโคร, (อากิวเมนต์)
  DoCmd.OpenForm “frmEmployee”, acNormal

  – ไวยากรณ์การใช้อ๊อบเจค

  รูปแบบ ชื่ออ๊อบเจค คุณสมบัติ = Expression
  cmdExit.Enable = False

  – การอ้างอิงชื่ออ๊อบเจค เช่น เรียกอ๊อบเจคมาใช้งานตาม Expression

  รูปแบบ Object Name Property = Expression

  Object Name คือ ชื่อของอ๊อบเจค
  Property คือ ค่าคุณสมบัติที่อ้างอิง
  Expression คือ ค่ากำหนดคุณสมบัติ

  – การเปลี่ยนค่าของตัว Control

  รูปแบบ Form!Order subform!UnitsPrice = 50

  หมายถึง ตัว Control ชื่อ [UnitPrice] ในฟอร์มชื่อ Orders Subform เท่ากับ 50

  – การเปลี่ยนค่าของคุณสมบัติ

  รูปแบบ Form!Order subform!UnitsPrice.Enable = False

  หมายถึง ตัว Control ชื่อ [Unit Price] ในฟอร์มชื่อ Orders Subform ไม่ให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลในตัว Control ชื่อ UnitPrice การอ้างอิงชื่อตัว Control ในฟอร์มที่กำลังใช้งานอยู่ สามารถเขียนย่อเป็น

  Unit Price.Enable = False

  เพราะขณะที่กำลังใช้ฟอร์ม [Order subform] Access จะรับรู้ว่า หมายถึง อ๊อบเจคตัวใด

 14. นางสาวธิดารัตน์ โนวังหาร เลขที่ 31
  นางสาวมนัสชญา ประสม เลขที่ 35

  Visual Basic ใน Access
  Visual Basic คือ ชุดคำสั่งที่ใช้บริหาร และควบคุมการทำงานของโปรแกรมและอ๊อบเจค ซึ่ง Visual Basic เป็นระบบภาษาแบบ Object Oriented Programming เพื่อสนับสนุนการใช้งานอ๊อบเจคต่างๆ ภายในโปรแกรม Access เช่น คิวรี่ ฟอร์ม หรือฐานข้อมูล แม้กระทั่งตัว Access สามารถนับเป็นอ๊อบเจคหนึ่งได้เช่นกัน

  อ๊อบเจคจะต้องมีค่าคุณสมบัติของตัวเอง เช่น คุณสมบัติของฟอร์ม สามารถกำหนดแบบของฟอร์ม Event การป้อนข้อมูลหรือ Text Box ในฟอร์ม สามารถกำหนดชนิดตัวอักษร แหล่งข้อมูล ฯลฯ

  การทำงานของ Visual Basic การนำ Visual Basic ไปใช้งานกับอ๊อบเจคจะประกอบด้วย คำสั่ง (Method) และ Event

  คำสั่ง คือ คำสั่งในการทำงานกับอ๊อบเจค
  Event คือ สภาพแวดล้อมของอ๊อบเจคหรือตัว Control เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดฟอร์มให้คำสั่งทำงาน เช่น ให้มีข้อความเตือนผู้ใช้งานโดยใช้ Msg box
  Procedure การทำงานของ Visual Basic จะรวบรวมคำสั่งไว้ใน Procedure ซึ่ง Procedure อาจจะมีคำสั่งเดียว หรือชุดคำสั่งตามการใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  ฟังก์ชัน เป็น Procedure ที่ส่งคืนออกมาภายหลังการประมวลผล สามารถใช้เป็น Expression ในการคำนวณ
  Sub Procedure เป็น Procedure ที่ใช้ประมวลผล แต่ไม่สามารถส่งคืนค่าออกมา
  โมดูล (Module) เป็นที่เก็บ Procedure ของ Visual Basic แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  Standard Module เป็นการเก็บ Procedure ที่เรียกใช้ได้จากทุกส่วนของโปรแกรม หรือเป็น Procedure ที่ใช้งานร่วมกันของทุกอ๊อบเจค
  Class Module เป็นการเก็บ Procedure ที่ใช้เฉพาะฟอร์มหรือรายงาน โดยอ๊อบเจคอื่นไม่สามารถเรียกมาใช้งานได้
  Event Procedure ในการสร้างและใช้งาน Sub Procedure ต่างๆ จะต้องคำนึงถึง Event ที่ใช้งาน เช่น ต้องการคลิกให้กำหนด Sub Procedure ที่คุณสมบัติ On Click หรือต้องการให้คำสั่งทำงาน เมื่อมีการเปิดฟอร์ม ให้กำหนด Sub Procedure ที่คุณสมบัติ On Open เป็นต้น

 15. รัตนา 15
  รุ่งระวี 17
  กาญจนา 23
  ปนัสยา 24
  พิมผกา 28
  การทำงานของ Visual Basic การนำ Visual Basic ไปใช้งานกับอ๊อบเจคจะประกอบด้วย คำสั่ง (Method) และ Eventคำสั่ง คือ คำสั่งในการทำงานกับอ๊อบเจค
  Event คือ สภาพแวดล้อมของอ๊อบเจคหรือตัว Control เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดฟอร์มให้คำสั่งทำงาน เช่น ให้มีข้อความเตือนผู้ใช้งานโดยใช้ Msg box Procedure การทำงานของ Visual Basic จะรวบรวมคำสั่งไว้ใน Procedure ซึ่ง Procedure อาจจะมีคำสั่งเดียว หรือชุดคำสั่งตามการใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
  ฟังก์ชัน เป็น Procedure ที่ส่งคืนออกมาภายหลังการประมวลผล สามารถใช้เป็น Expression ในการคำนวณ
  Sub Procedure เป็น Procedure ที่ใช้ประมวลผล แต่ไม่สามารถส่งคืนค่าออกมา
  โมดูล (Module) เป็นที่เก็บ Procedure ของ Visual Basic แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
  Standard Module เป็นการเก็บ Procedure ที่เรียกใช้ได้จากทุกส่วนของโปรแกรม หรือเป็น Procedure ที่ใช้งานร่วมกันของทุกอ๊อบเจค
  Class Module เป็นการเก็บ Procedure ที่ใช้เฉพาะฟอร์มหรือรายงาน โดยอ๊อบเจคอื่นไม่สามารถเรียกมาใช้งานได้
  Event Procedure ในการสร้างและใช้งาน Sub Procedure ต่างๆ จะต้องคำนึงถึง Event ที่ใช้งาน เช่น ต้องการคลิกให้กำหนด Sub Procedure ที่คุณสมบัติ On Click หรือต้องการให้คำสั่งทำงาน เมื่อมีการเปิดฟอร์ม ให้กำหนด Sub Procedure ที่คุณสมบัติ On Open เป็นต้น

 16. วรัญญู อุกกฤษฎ์ กนกพล ชิตณรงค์ เจนณรงค์

  Visual Basic เป็นภาษาโปรแกรมภาษาหนึ่ง พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ บรรจุอยู่ภายใต้ผลิตภัณฑ์ชุดหนึ่งชื่อว่า Microsoft Visual Studio

  เรานิยมเรียกย่อๆ ว่า VB ภายในชุดของเจ้า Microsoft Visual Studio นี้ ประกอบไปด้วยภาษาต่างๆ หลายภาษา แยกแยะกันไปตามความสามารถและความถนัด

  ของมัน ได้แก่

  1.Visual Basic

  2.Visual C++

  3.Visual FoxPro

  4.Visual InterDev

  5.Visual J++

  6.Visual SourceSafe

  วัตถุประสงค์ ก็คือ ต้องการให้เป็นภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น ที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows และ Windows NT

  การใช้งาน Visual Basic นั้นค่อนข้างง่าย โปรแกรมเมอร์สามารถวาดและวางองค์ประกอบต่างๆ บนหน้าจอเพื่อติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)ได้ตามต้องการ

  เมื่อวาดหน้าจอได้เสร็จก็เขียนโปรแกรมซึ่งเป็นลักษณะแบบมีโครงสร้างทางภาษาคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ

  แต่ละตัวบนหน้าจอเข้าด้วยกัน ให้ทำงานอย่างสัมพันธ์กัน ตามที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ ตามหลักการของ Object-Oriented นั่นเอง

  Microsoft Visual Studio ได้พัฒนามาถึง Visual Studio98 แล้ว และ VB ที่บรรจุอยู่จะเป็น Version 6.0 ซึ่งไมโครซอฟท์พูดได้เต็มปากว่า VB6.0 นี้

  เป็น Object-Oriented ขนานแท้ (เพราะ VB5.0 ยังจัดเป็นกึ่ง Object-Oriented อยู่) แม้ว่าปัจจุบันจะมีข่าวคราวของ VB7.0 แพลมออกมาบ้างก็ตาม

  ตามเว็บไซต์ต่างๆ แต่ไมโครซอฟท์ก็ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ อาจเป็นเหตุผลทางการค้าและการตลาดก็เป็นได้

  * Object-Oriented พูดกันง่ายๆ คือ การมององค์ประกอบต่างๆ ทุกๆ องค์ประกอบในตัวโปรแกรมเป็นเพียงวัตถุ วัตถุหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติแต่ละตัวแตกต่างกันไป

  Visual Basic ใน Access
  Visual Basic คือ ชุดคำสั่งที่ใช้บริหาร และควบคุมการทำงานของโปรแกรมและอ๊อบเจค ซึ่ง Visual Basic เป็นระบบภาษาแบบ Object Oriented Programming เพื่อสนับสนุนการใช้งานอ๊อบเจคต่างๆ ภายในโปรแกรม Access เช่น คิวรี่ ฟอร์ม หรือฐานข้อมูล แม้กระทั่งตัว Access สามารถนับเป็นอ๊อบเจคหนึ่งได้เช่นกัน

  อ๊อบเจคจะต้องมีค่าคุณสมบัติของตัวเอง เช่น คุณสมบัติของฟอร์ม สามารถกำหนดแบบของฟอร์ม Event การป้อนข้อมูลหรือ Text Box ในฟอร์ม สามารถกำหนดชนิดตัวอักษร แหล่งข้อมูล ฯลฯ

 17. เสฏฐวุฒิ เลขที่ 13

  I am a freelance programmer that was long enough. Since his college days. To a special teacher. Advisor to the companies that use them early and For DOS.

  PASCAL, FORTRAN, TURBO C + +, ASSEMBLY, CLIPPER, family, FOX combinations I use it to keep it. What’s not attached.

  The main fixed. Appropriate to the task (I forget … I do not use it.) this would not come after Microsoft began to hit the market hard. I do not have to hold the food.

  I have conscientiously language. Looking for a VB here turned out that I think it is a Microsoft Windows operating system itself (OS) of Microsoft.

  It seems to be well. Another. country was almost slave, Microsoft is already where it would run Windows companies use VB so it is likely not to be unemployed.

  (I assume so. The manner of a fool ..). , I would not choose a camp Delphi Borland Delphi, but I chose the one they used before PASCAL as the primary language.

  (Delphi Source code similar to PASCAL) say that people are the ultimate. Delphi. regional Southeast Asian side. I mentioned my permission.

  Name of your Jirayu Software Mission. thread.

  I’ll see what I mean. I need a VB language only, or whatever you feel like, but I started to study VB is that it is easier than other languages ​​like English.

  That it is natural for us to use. Not very different (Source code is the language Basic) that allows us to learn fast enough.

 18. พงศ์ธร 6
  วงศ์วิวัฒน์ 11
  กมลลักษณ์ 16
  วรรณณิษา 19
  นาถนพิน 21
  พลาธิป 22
  คำสั่ง คือ คำสั่งในการทำงานกับอ๊อบเจค
  Event คือ สภาพแวดล้อมของอ๊อบเจคหรือตัว Control เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดฟอร์มให้คำสั่งทำงาน เช่น ให้มีข้อความเตือนผู้ใช้งานโดยใช้ Msg box
  Procedure การทำงานของ Visual Basic จะรวบรวมคำสั่งไว้ใน Procedure ซึ่ง Procedure อาจจะมีคำสั่งเดียว หรือชุดคำสั่งตามการใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  ฟังก์ชัน เป็น Procedure ที่ส่งคืนออกมาภายหลังการประมวลผล สามารถใช้เป็น Expression ในการคำนวณ
  Sub Procedure เป็น Procedure ที่ใช้ประมวลผล แต่ไม่สามารถส่งคืนค่าออกมา
  โมดูล (Module) เป็นที่เก็บ Procedure ของ Visual Basic แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  Standard Module เป็นการเก็บ Procedure ที่เรียกใช้ได้จากทุกส่วนของโปรแกรม หรือเป็น Procedure ที่ใช้งานร่วมกันของทุกอ๊อบเจค
  Class Module เป็นการเก็บ Procedure ที่ใช้เฉพาะฟอร์มหรือรายงาน โดยอ๊อบเจคอื่นไม่สามารถเรียกมาใช้งานได้
  Event Procedure ในการสร้างและใช้งาน Sub Procedure ต่างๆ จะต้องคำนึงถึง Event ที่ใช้งาน เช่น ต้องการคลิกให้กำหนด Sub Procedure ที่คุณสมบัติ On Click หรือต้องการให้คำสั่งทำงาน เมื่อมีการเปิดฟอร์ม ให้กำหนด Sub Procedure ที่คุณสมบัติ On Open เป็นต้น

 19. ทักษ์ดนัย 4
  โชกุน 1
  ศรายุทธ 5

  อะไรคือ Visual Basic?

  Visual Basic เป็นภาษาโปรแกรมภาษาหนึ่ง พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ บรรจุอยู่ภายใต้ผลิตภัณฑ์ชุดหนึ่งชื่อว่า Microsoft Visual Studio

  เรานิยมเรียกย่อๆ ว่า VB ภายในชุดของเจ้า Microsoft Visual Studio นี้ ประกอบไปด้วยภาษาต่างๆ หลายภาษา แยกแยะกันไปตามความสามารถและความถนัด

  ของมัน ได้แก่

  1.Visual Basic

  2.Visual C++

  3.Visual FoxPro

  4.Visual InterDev

  5.Visual J++

  6.Visual SourceSafe

  วัตถุประสงค์ ก็คือ ต้องการให้เป็นภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น ที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows และ Windows NT

  การใช้งาน Visual Basic นั้นค่อนข้างง่าย โปรแกรมเมอร์สามารถวาดและวางองค์ประกอบต่างๆ บนหน้าจอเพื่อติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)ได้ตามต้องการ

  เมื่อวาดหน้าจอได้เสร็จก็เขียนโปรแกรมซึ่งเป็นลักษณะแบบมีโครงสร้างทางภาษาคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ

  แต่ละตัวบนหน้าจอเข้าด้วยกัน ให้ทำงานอย่างสัมพันธ์กัน ตามที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ ตามหลักการของ Object-Oriented นั่นเอง

  Microsoft Visual Studio ได้พัฒนามาถึง Visual Studio98 แล้ว และ VB ที่บรรจุอยู่จะเป็น Version 6.0 ซึ่งไมโครซอฟท์พูดได้เต็มปากว่า VB6.0 นี้

  เป็น Object-Oriented ขนานแท้ (เพราะ VB5.0 ยังจัดเป็นกึ่ง Object-Oriented อยู่) แม้ว่าปัจจุบันจะมีข่าวคราวของ VB7.0 แพลมออกมาบ้างก็ตาม

  ตามเว็บไซต์ต่างๆ แต่ไมโครซอฟท์ก็ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ อาจเป็นเหตุผลทางการค้าและการตลาดก็เป็นได้

 20. นาย ธนพงษ์ กันหลวง เลขที่ 9
  Visual Basic เป็นโปรแกรมจาก Microsoft ที่ให้ผู้เขียนโปรแกรมใช้การอินเตอร์เฟซแบบ graphical user interface ในการเลือกและปรับปรุง ส่วนที่เลือกไว้ของการเขียนรหัสในภาษาโปรแกรม Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code เนื่องภาษา Visual Basic เรียนรู้ได้ง่ายและเขียนคำสั่งได้เร็ว ในบางครั้ง มีการใช้เป็นต้นแบบของโปรแกรมประยุกต์แล้ว จึงนำมาเขียนด้วยภาษาที่ยากกว่า แต่มีประสิทธิภาพ Visual Basic มีการใช้อย่างกว้างขวางในการเขียนโปรแกรม Microsoft กล่าวว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 3 ล้านคนใช้ภาษา Visual Basic

 21. โชกุล เลขที่ 1

  Visual Basic เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language)
  ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สร้างระบบปฏิบัติการ Windows
  95/98 และ Windows NT ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยตัวภาษาเองมีรากฐานมาจากภาษา
  Basic ซึ่งย่อมาจาก Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction
  ถ้าแปลให้ได้ตามความหมายก็คือ “ชุดคำสั่งหรือภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้น” ภาษา Basic
  มีจุดเด่นคือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการเขียนโปรแกรมเลขก็สามารถเรียนรู้และนำไปใช้งานได้อย่างง่า
  ยดายและรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น ภาษาซี (C). ปาสคาส (Pascal).
  ฟอร์แทรน (Fortian) หรือ แอสเชมบลี (Assembler)

 22. อัฐพล 11 5A
  ณรงค์ชัย 14 5A

  อย่างนี้… ใครควรเรียนรู้ VB บ้าง?

  ก็ผู้ที่สนใจทั่วๆ ไป ผู้ที่มีความต้องการที่จะเขียนโปรแกรมบน Windows นักเรียน นักศึกษา ขอให้มีพื้นฐานทางด้านการใช้ Windows และการเขียนโปรแกรม

  มาบ้าง พอสมควร แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนก็สามารถทำความเข้าใจได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการศึกษาหาความรู้พื้นฐานต่างๆ การขยันอ่านหนังสือ

  เพื่อทำความเข้าใจให้มากๆ เพราะว่าปัจจุบันนี้ อาชีพโปรแกรมเมอร์ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แต่ในวงการของผู้ที่จบคอมพิวเตอร์สายตรงแต่เพียงอย่างเดียว มีหลายคนที่จบมา

  ทางแพทย์ วิศวะ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ฯลฯ เป็นจำนวนมากที่เขียนโปรแกรมกันได้เก่งๆ ฝีมือระดับโปร บุคคลเหล่านี้อาศัยการเรียนรู้และฝึกฝนกันทั้งนั้น

  เพราะว่าพวกเขารักและมีความมานะพยายามตั้งใจจริงกับมัน

 23. นครินทร์ 2
  พรพจน์ 4
  ศิริพงศ์ 8
  สุรสิทธิ์ 9
  ณัฐพล 16
  วิรวุธ 19

  Visual Basic คืออะไร
  Visual Basic เป็นโปรแกรมจาก Microsoft ที่ให้ผู้เขียนโปรแกรมใช้การอินเตอร์เฟซแบบ graphical user interface ในการเลือกและปรับปรุง ส่วนที่เลือกไว้ของการเขียนรหัสในภาษาโปรแกรม Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code เนื่องภาษา Visual Basic เรียนรู้ได้ง่ายและเขียนคำสั่งได้เร็ว ในบางครั้ง มีการใช้เป็นต้นแบบของโปรแกรมประยุกต์แล้ว จึงนำมาเขียนด้วยภาษาที่ยากกว่า แต่มีประสิทธิภาพ Visual Basic มีการใช้อย่างกว้างขวางในการเขียนโปรแกรม Microsoft กล่าวว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 3 ล้านคนใช้ภาษา Visual Basic

 24. กันตวิชญ์ 12 5A
  ปฏิภาณ 7 5A
  ธนากร 6 5A
  จิณณวัตร์ 1 5A
  จิติพงศ์ 13 5A
  นัทพงศ์ 18 5A

  ก็ผู้ที่สนใจทั่วๆ ไป ผู้ที่มีความต้องการที่จะเขียนโปรแกรมบน Windows นักเรียน นักศึกษา ขอให้มีพื้นฐานทางด้านการใช้ Windows และการเขียนโปรแกรม

  มาบ้าง พอสมควร แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนก็สามารถทำความเข้าใจได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการศึกษาหาความรู้พื้นฐานต่างๆ การขยันอ่านหนังสือ

  เพื่อทำความเข้าใจให้มากๆ เพราะว่าปัจจุบันนี้ อาชีพโปรแกรมเมอร์ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แต่ในวงการของผู้ที่จบคอมพิวเตอร์สายตรงแต่เพียงอย่างเดียว มีหลายคนที่จบมา

  ทางแพทย์ วิศวะ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ฯลฯ เป็นจำนวนมากที่เขียนโปรแกรมกันได้เก่งๆ ฝีมือระดับโปร บุคคลเหล่านี้อาศัยการเรียนรู้และฝึกฝนกันทั้งนั้น

  เพราะว่าพวกเขารักและมีความมานะพยายามตั้งใจจริงกับมัน

 25. วรัชยา 27 5a
  ธิวารัตน์ 21 5a
  อรรณพ 10 5a
  อรอนงค์ 26 5a
  สุนิดา 28 5a
  อรทัย 31 5a
  Visual Basic เป็นโปรแกรมจาก Microsoft ที่ให้ผู้เขียนโปรแกรมใช้การอินเตอร์เฟซแบบ graphical user interface ในการเลือกและปรับปรุง ส่วนที่เลือกไว้ของการเขียนรหัสในภาษาโปรแกรม Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code เนื่องภาษา Visual Basic เรียนรู้ได้ง่ายและเขียนคำสั่งได้เร็ว ในบางครั้ง มีการใช้เป็นต้นแบบของโปรแกรมประยุกต์แล้ว จึงนำมาเขียนด้วยภาษาที่ยากกว่า แต่มีประสิทธิภาพ Visual Basic มีการใช้อย่างกว้างขวางในการเขียนโปรแกรม Microsoft กล่าวว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 3 ล้านคนใช้ภาษา Visual Basicฟังก์ชัน เป็น Procedure ที่ส่งคืนออกมาภายหลังการประมวลผล สามารถใช้เป็น Expression ในการคำนวณ
  Sub Procedure เป็น Procedure ที่ใช้ประมวลผล แต่ไม่สามารถส่งคืนค่าออกมา
  โมดูล (Module) เป็นที่เก็บ Procedure ของ Visual Basic แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  Standard Module เป็นการเก็บ Procedure ที่เรียกใช้ได้จากทุกส่วนของโปรแกรม หรือเป็น Procedure ที่ใช้งานร่วมกันของทุกอ๊อบเจค
  Class Module เป็นการเก็บ Procedure ที่ใช้เฉพาะฟอร์มหรือรายงาน โดยอ๊อบเจคอื่นไม่สามารถเรียกมาใช้งานได้
  Event Procedure ในการสร้างและใช้งาน Sub Procedure ต่างๆ จะต้องคำนึงถึง Event ที่ใช้งาน เช่น ต้องการคลิกให้กำหนด Sub Procedure ที่คุณสมบัติ On Click หรือต้องการให้คำสั่งทำงาน เมื่อมีการเปิดฟอร์ม ให้กำหนด Sub Procedure ที่คุณสมบัติ On Open เป็นต้น

 26. พุธิตา 22 5A
  สุพิชญา 23 5A
  ธารีรัตน์ 24 5A
  ปานิสา 30 5A
  รักษ์ติยา 32 5A

  Visual Basic คืออะไร
  Visual Basic เป็นโปรแกรมจาก Microsoft ที่ให้ผู้เขียนโปรแกรมใช้การอินเตอร์เฟซแบบ graphical user interface ในการเลือกและปรับปรุง ส่วนที่เลือกไว้ของการเขียนรหัสในภาษาโปรแกรม Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code เนื่องภาษา Visual Basic เรียนรู้ได้ง่ายและเขียนคำสั่งได้เร็ว ในบางครั้ง มีการใช้เป็นต้นแบบของโปรแกรมประยุกต์แล้ว จึงนำมาเขียนด้วยภาษาที่ยากกว่า แต่มีประสิทธิภาพ Visual Basic มีการใช้อย่างกว้างขวางในการเขียนโปรแกรม Microsoft กล่าวว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 3 ล้านคนใช้ภาษา Visual Basic

 27. อรปรียา 25 5A
  จักรี 15 5A

  Visual Basic คืออะไร
  Visual Basic เป็นโปรแกรมจาก Microsoft ที่ให้ผู้เขียนโปรแกรมใช้การอินเตอร์เฟซแบบ graphical user interface ในการเลือกและปรับปรุง ส่วนที่เลือกไว้ของการเขียนรหัสในภาษาโปรแกรม Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code เนื่องภาษา Visual Basic เรียนรู้ได้ง่ายและเขียนคำสั่งได้เร็ว ในบางครั้ง มีการใช้เป็นต้นแบบของโปรแกรมประยุกต์แล้ว จึงนำมาเขียนด้วยภาษาที่ยากกว่า แต่มีประสิทธิภาพ Visual Basic มีการใช้อย่างกว้างขวางในการเขียนโปรแกรม Microsoft กล่าวว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 3 ล้านคนใช้ภาษา Visual Basic


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s