Posted by: noooooy | 26/06/2010

การสร้างและแก้ไขตาราง

1. การสร้างตาราง

สร้างด้วยเมนูคำสั่ง ให้เลือกตำแหน่งที่ต้องการจะแทรกตารางแล้วไปที่ ตาราง– > แทรก– > ตาราง ก็จะเจอส่วนที่ให้เราใส่จำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์ลงไป แล้วกด ตกลง ก็จะได้ตารางตามต้องการ

สร้างด้วยเครื่องมือสร้างตาราง วิธีนี้ต้องเอาเครื่องมือออกมาก่อน โดยคลิกขวาที่ว่างบนเมนูบาร์ (ที่ว่างขวามือด้านบน) แล้วเลือกคำว่า ตารางและเส้นขอบ ก็จะเจอเครื่องมือเกี่ยวกับการสร้างตารางดังนี้

1 วาดตาราง เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปดินสอ ให้คลิกวาดตารางตามต้องการเหมือนใช้ดินสอขีดเส้นตารางบนกระดาษนั่นเอง
2 ยางลบ ลบเส้นตารางได้ตามต้องการ

4 น้ำหนักเส้น ความหนาของเส้นตาราง

6 เส้นขอบนอก เลือกลักษณะเส้นขอบตาราง

8 แทรกตาราง เมื่อต้องการแทรกตารางใหม่

10 แยกเซลล์ จาก 1 ช่องเปลี่ยนเป็นหลายช่อง          

12 กระจายแถว ให้ทุกแถวกว้างเท่ากัน

14 ทิศทางข้อความ จะให้ข้อความนอนหรือตั้ง

3 ลักษณะเส้น เลือกลักษณะเส้น  

5 สีเส้น

เลือกสีเส้นตาราง

7 สีแรเงา เติมสีให้ตาราง

9 ผสานเซลล์ รวมเซลล์เข้ากัน

11 ตำแหน่งข้อความ ให้ข้อความชิดแบบใด

13 กระจายคอลัมน์ ให้ทุกคอลัมน์เท่ากัน

15 เรียงลำดับ ้อมูลมากไปน้อย,น้อยไปมาก

***

การเลือกตารางว่าจะเอาส่วนไหน ทำได้โดยใช้วิธีเลือกเหมือนเลือกข้อความทุกอย่าง

2. การแทรกและลบคอลัมน์

เมื่อเราได้ตารางแล้วอยากเพิ่มหรือลบคอลัมน์ (ช่องแนวตั้ง) ให้คลุมดำช่องคอลัมน์ที่ต้องการแล้วไปที่ ตาราง– > แทรก– > เลือกเอาว่าจะแทรก คอลัมน์ทางซ้าย หรือ ขวา ก็จะได้ตามต้องการ

หากคอลัมน์มีมากเกินความต้องการอยากจะลบก็ให้คลิกช่องคอลัมน์ที่ต้องการ(คลุมดำ)แล้วไปที่ ตาราง– > ลบ– > คอลัมน์ คอลัมน์ที่เราเลือกก็จะถูกลบ

3. การแทรกและลบแถว

เมื่อเราได้ตารางแล้วอยากเพิ่มหรือลบแถว (ช่องแนวนอน) ให้คลุมดำช่องแถวที่ต้องการแล้วไปที่ ตาราง– > แทรก– > เลือกเอาว่าจะแทรก แถวข้างบน หรือ ล่าง ก็จะได้ตามต้องการ

หากแถวมีมากเกินความต้องการอยากจะลบก็ให้คลิกช่องแถวที่ต้องการ(คลุมดำ)แล้วไปที่ ตาราง– > ลบ– > แถว แถวที่เราเลือกก็จะถูกลบ

*** การลบตาราง หากคลุมดำแล้วกด delete จะลบได้เฉพาะข้อความ หากลบยังไงก็ยังมีตารางเหลืออยู่ ให้คลุมดำทั้งตารางแล้วไปที่ ตาราง– > ลบ– > ตาราง ก็จะสามารถลบได้

4. การแบ่งเซลล์

เมื่อเราได้ตารางแล้วอยากเพิ่มหรือลบคอลัมน์ (ช่องแนวตั้ง) ให้คลุมดำช่องคอลัมน์ที่ต้องการแล้วไปที่ ตาราง– > แยกเซลล์ (หรือคลิกที่หมายเลข 10 ) ก็จะมีช่องมาให้เราเติมตัวเลขลงไปว่าต้องการจะแยกช่อง 1 ช่องที่เลือกนี้เป็นกี่ช่อง เติมเสร็จก็ ตกลง ก็จะได้จำนวนช่องเพิ่มขึ้นตามต้องการ

5. รวมเซลล์

หากเรามีหลาย ๆ ช่องแล้วอยากรวมเป็นช่องเดียวก็ให้คลุมดำช่องที่ต้องการจะรวมกัน แล้วไปที่ ตาราง — > ผสานเซลล์ หรือกดที่หมายเลข 9 หากทั้งสองช่องมีข้อมูลอยู่มันจะเก็บข้อมูลทั้งสองช่องมารวมกันให้โดยอัตโนมัติ

6. การจัดเรียงข้อมูล

หากว่าในตารางเรามีข้อมูลที่ยังไม่ได้เรียงลำดับ เช่น พิมพ์รายชื่อเพื่อนเรียงตามเลขที่แล้วแต่อยากจะให้เรียงตามอายุ ก็ให้คลุมดำช่องที่ต้องการจัดเรียงตามอายุให้หมดทั้งช่อง แล้วไปที่ ตาราง– > เรียงลำดับ ก็จะให้เราเลือกว่าต้องการจะจัดเรียงข้อมูลจากมากไปน้อย หรือน้อยไปมาก หรืออาจจะใช้การกดเลือกที่หมายเลข 15 ก็จะทำให้ใช้งานได้เร็วกว่า และหากเราเรียงข้อมูลตามอายุแล้ว รายชื่อเพื่อน ๆ ก็จะเปลี่ยนลำดับไปด้วยนะครับ

7. การจัดทิศทางข้อความ

อยากจะเปลี่ยนทิศทางข้อความให้อ่านตามแนวนอนหรือแนวตั้ง ก็ให้คลุมดำช่องตารางที่มีข้อความ แล้วให้กดที่ ข้อความก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ หากยังไม่พอใจก็กดเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ก็ได้

8. การจัดตำแหน่งข้อความ

หากข้อความในตารางชิดขอบบนมากเกินไปทำให้ไม่สวยงาม เราก็สามารถจัดให้จัดกลางตามแนวตั้ง เพื่อให้มันจัดอยู่ตรงกลางพอดีอย่างสวยงามได้โดย คลุมดำตารางที่ต้องการจะจัดกลางแล้วกดที่ ให้เลือกเป็น ข้อความก็จะอยู่ตรงกลางพอดี
Advertisements

Responses

  1. plugin ชื่ออะไรครัับ

    • ไม่ได้ใช้ plugin ครับ ทำใน dream แล้ว ก๊อปโค้ดมาใส่ครับ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: